Nový ceník, nové podmínky prodlužování přístupů

S novým kalendářním rokem vejde v platnost nový ceník kurzů. Zároveň se k témuž datu mění podmínky prodlužování přístupových licencí. Podrobnosti v článku.

V návaznosti na letošní vysokou inflaci a na plošné zvyšování cen vstupů (v případě fotoškoly se jedná zejm. o náklady na provoz serverů, náklady na inzerci a náklady na softwarové licence) jsem i já nucen promítnout tyto zvýšené náklady do koncových cen. Jinými slovy, zdražit. Tento krok mě osobně nijak netěší, bohužel je však z dlouhodobého hlediska nezbytný, má-li si Online fotoškola udržet konkurenceschopnost.

Současným zájemcům o moje kurzy však chci dát možnost nakoupit ještě za "staré ceny". Nový ceník kurzů proto vejde v platnost až s odstupem a to konkrétně s novým kalendářním rokem, tedy ke dni 1. 1. 2023.

Do konce letošního roku tedy máte možnost zakoupit kurzy ještě za současné ceny.

Nový ceník kurzů

Nové ceny kurzů budou následující:

  • Kurz základů fotografování - 4800,- Kč
  • Kurz úprav digitálních fotografií - 5400,- Kč
  • Kurz fotografování pro pokročilé - 6000,- Kč

Prodlužování přístupových licencí

Spolu s novými cenami též dojde ke změně v podmínkách prodlužování přístupových licencí do kurzů. Až doposud jsem přístupové licence všem prodlužoval bezplatně a bez omezení počtu prodloužení. Bohužel někteří lidé této mé dobré vůle zneužívali a kurzy si nechávali prodlužovat v míře větší než rozumné. Vznikl tak stav, který je vlastně svým způsobem nespravedlivý vůči těm, kdo studují ve standardním režimu.

I nadále mám samozřejmě plné pochopení pro to, že ne vždy jde vše podle plánu, že život člověku často přichystá neočekávané události a že v důsledku toho člověk mnohdy nestíhá naplánované termíny. Možnost prodlužování přístupových licencí tak zůstane zachována, nově však bude zpoplatněna a to následovně:

  • Prodloužení o 6 měsíců: 1000,- Kč
  • Prodloužení o 12 měsíců: 1500,- Kč

Přístupy bude možné prodlužovat i opakovaně, vždy za stejných podmínek. Přístup bude možné prodloužit/obnovit i po úplném vypršení licence. Předchozí postup kurzem přitom vždy zůstane zachován. Bude tedy možné vrátit se ke kurzu i po delší odmlce. Tuto novou možnost prodloužení tedy budou moci využít i účastníci, kteří kurz studovali v minulosti a nedokončili jej a nyní by se ke kurzu chtěli vrátit.

Proč už nebude prodlužování bezplatné?

Zpoplatnění prodlužování si klade za cíl především:

  • stanovit pro prodlužování přístupů jasná pravidla,
  • motivovat účastníky k dokončování kurzů ve standardním termínu,
  • omezit nekonečné prodlužování přístupových licencí a
  • kompenzovat zvýšené náklady spojené s delší dobou studia.

Výtěžek z poplatku za prodlužování bude využit k dalšímu rozvoji fotoškoly, zejm. k tvorbě nových kurzů a k produkci nových výukových videí.

Jak bude prodlužování v praxi probíhat?

Do systému Online fotoškoly bude v brzké době zapracován nový mechanizmus určený právě pro účely prodlužování přístupových licencí dle nových podmínek. Nebude tedy nutné řešit věc po mailu, jako tomu bylo doposud.

Poslední bezplatné prodloužení pro stávající účastníky

Jelikož nová pravidla prodlužování přístupů mohou být překvapením pro některé stávající účastníky, bude všem účastníkům poskytnuto poslední bezplatné prodloužení přístupů a to následujícím způsobem:

Všechny k dnešnímu dni platné přístupové licence budou automaticky prodloužené minimálně do června 2023. Všichni tak získávají čas nejméně 7 měsíců na dokončení svých kurzů. Veškeré další prodlužování přístupových licencí už se bude řídit novými podmínkami.

Užitečný článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište mi email na info@onlinefotoskola.cz .

Začínáte s fotografováním? Hledáte ucelený kurz, který Vás rychle a názorně naučí to nejdůležitější, co je třeba pro tvorbu technicky, obsahově i esteticky zdařilých fotografií? Přesně tohle nabízí Kurz základů fotografování.

Kam dál?