Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Albedo

Míra světelné odrazivosti tělesa resp. jeho povrchu. Uvádí se v procentech.

Albedo je poměr množství světelného záření odraženého od (povrchu) tělesa ku množství záření na těleso dopadajícího. Tak např. čerstvý sníh má albedo asi 85%, suchý písek asi 40% a např. les jen asi 10%.

Barevně neutrální povrch, který má albedo 18%, se označuje jako tzv. střední šedá a používá se mj. na šedých kartách.

Související pojmy

střední šedá, šedá karta