Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Dalekohled

Optický přístroj určený k pozorování vzdálených objektů. Teleskop.

Dalekohled sestává z objektivu a okuláru. Podle konstrukce objektivu se dalekohledy dělí na refraktory (objektiv je čočka nebo soustava čoček), reflektory (objektiv je zrcadlo) a katadioptrické dalekohledy (objektiv kombinuje zrcadla a čočky).

Z uživatelského hlediska se dalekohledy dělí na monokuláry a binokuláry neboli triedry. Monokuláry jsou dalekohledy pro jedno oko. Jsou lehké a levné, ale poskytují jen dvojrozměrný obraz, podobně jako např. optický hledáček zrcadlovky. Binokuláry/triedry jsou výrazně těžší, avšak umožňují vnímat scénu trojrozměrně, byť se zkomprimovanou perspektivou.

Hlavními parametry dalekohledu jsou jeho zvětšení a průměr objektivu. Tyto dva údaje se zpravidla uvádí v typovém označení dalekohledu - tak např. dalekohled označený jako 8x25 má osminásobné zvětšení a průměr objektivu 25 mm.

Čím větší zvětšení, tím více dalekohled přibližuje. Nelze ale jednoduše říci, že čím větší zvětšení, tím lépe, protože vysoká zvětšení zesilují účinek třesu rukou pozorovatele na obraz. Dalekohledy s vysokým zvětšením je nutné používat na stativu.

Čím větší průměr objektivu, tím světlejší obraz a tedy tím je dalekohled lepší pro použití za snížené intenzity světla. Větší objektiv ale znamená méně skladný a podstatně těžší dalekohled.

Pozn.: Ačkoliv pojmy "dalekohled" a "teleskop" jsou formálně vzato rovnocenné, v běžné mluvě se "dalekohledem" míní spíše menší, přenosné dalekohledy pro pozemní pozorování, zatímco pod pojmem "teleskop" si většina lidí představí spíše dalekohled astronomický.

Synonyma: teleskop

Související pojmy

teleskop, objektiv, okulár, refraktor, reflektor, monokulár, binokulár, triedr, komprese perspektivy, teleskop