Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Dlouhá expozice

Poněkud vágní označení pro fotografování s dlouhými expozičními časy.

Za dlouhé expozice se považují snímky zachycující pohyb záměrně rozmazaně. Neexistuje přitom přesná hranice, kdy už je expozice "dlouhá". Spíše nežli o objektivní délku expozičního času jde totiž o výsledný efekt na pořízených fotografiích.

Dlouhé expozice zpravidla vyžadují stativ, protože jinak by se na snímku zachytil nejen pohyb ve fotografované scéně, ale zároveň i pohyb celého záběru způsobený nestabilním držením fotoaparátu, který je jen zřídkakdy žádoucí.

Příklady použití dlouhých expozic:

Fotografování světelných čar projíždějících vozidel.
Fotografování vodopádu tak, že voda připomíná dlouhé, rovné, bílé vlasy.
Malování světlem.

Zajímavá je také kombinace dlouhé expozice a záblesku na jejím konci (pomocí tzv. synchronizace na druhou lamelu), která dokáže zároveň zachytit statickou i dynamickou složku dění.

Související pojmy

expoziční čas, stativ, malování světlem, synchronizace na druhou lamelu