Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Emisní spektrum

Charakteristika zdroje elektromagnetického záření, která říká, v jakém poměru jsou ve vydávaném záření zastoupené různé frekvence / vlnové délky.

Pro obor fotografie jsou zajímavá zejm. emisní spektra různých zdrojů světla. Emisní spektrum světelného zdroje má vliv na to, jak se jeví barvy ve scéně nasvícené daným zdrojem světla. Kvalita barevnosti se hodnotí pomocí tzv. indexu podání barev.

Související pojmy

zdroj světla, index podání barev