Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Expoziční režim

Režim fungování fotografického přístroje, který určuje, jak jsou nastavovány expoziční parametry.

Různé fotoaparáty nabízí různé expoziční režimy. Nejdůlěžitější režimy jsou:

Automatický režim - expoziční parametry určuje fotoaparát. Fotograf do jejich volby nemá možnost přímo zasahovat.

Poloautomatické expoziční režimy - některé expoziční parametry zadává ručně fotograf, jiné dopočítává fotoaparát tak, aby celková expozice byla přijatelná.

Manuální režim - expoziční parametry nastavuje ručně fotograf, fotoaparát do nich nezasahuje.

Expoziční režim se nastavuje pomocí k tomu určeného voliče.

Volba expozičního režimu nemá přímý vliv na pořízené snímky. Rozhodující jsou jen reálně použité expoziční parametry. Při stejných expozičních parametrech bude fotografie identická, lhostejno zda byly parametry zadány manuálně nebo určeny automaticky. Manuální zadávání parametrů však dává fotografovi větší kontrolu nad vzhledem snímků.

Související pojmy

expozice, expoziční parametry, automatický expoziční režim, poloautomatické expoziční režimy, manuální expoziční režim