Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Histogram

Grafické znázornění distribuce dat, ve fotografii zejm. relativního zastoupení tónů ve snímku.

Histogram je ve skutečnosti sloupcový graf, ve fotografii se ale používá k vyjádření zastoupení jasových úrovní, kterých je hodně, takže vypadá spíše jako graf spojitý.

Histogram má stíny vlevo, světla vpravo a střední tóny uprostřed a slouží především jako pomocný, diagnostický nástroj při úpravách snímků, někdy ale už i při jejich pořizování (živý histogram).

Související pojmy

tóny, světla, stíny, střední tóny