Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Hot shoe

Anglické označení sáněk pro blesk, kterými jsou vybavené některé fotoaparáty.

Obdoba sáněk / hot shoe, ovšem bez elektronických kontaktů, se označuje jako cold shoe.

Související pojmy

cold shoe, sáňky, blesk