Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Model

Fotografovaný člověk, zejm. muž.

V širším pojetí, např. mluvíme-li obecně, je model jakákoliv fotografovaná osoba (tzn. muž i žena). V konkrétních situacích se ženě říká "modelka" a muži "model".