Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Odpalovač

Ve fotografii samostatné zařízení určené k realizaci vzdáleného odpalování blesků.

Odpalovače fungují na bázi přenosu signálů ze sáněk fotoaparátu ke vzdáleně odpalovaným bleskům. Existuje mnoho různých systémů odpalování, které se liší způsobem komunikace mezi odpalovači (infračervený přenos, rádiový přenos) jakož i rozsahem přenášených informací (pouze signál k odpálení vs. navíc i řízení síly záblesků, aj.).

Typický odpalovač má podobu plastové krabičky, která je vybavená paticí, stejnou jako má blesk, a sáňkami pro blesk. Odpalovač lze připojit buďto do sáněk fotoaparátu, pak funguje jako vysílač, nebo k patici blesku, pak funguje jako přijímač.

Odpalovače jsou často technicky řešené tak, že příjímač i vysílač je fakticky to samé zařízení, jen fungující v jiném režimu. Neplatí to ale absolutně - některé odpalovací systémy mají vysílače a přijímače odlišné.

Základní funkční konfiguraci představují dva odpalovače - jeden na fotoaparátu a druhý na blesku.

Zejm. u studiových blesků je poměrně běžné, že mají přijímač pro některý systém odpalování v sobě již zabudovaný.

Při práci s více blesky se často kromě samotných odpalovačů používá ještě tzv. řídící jednotka, což je speciálně upravený odpalovač v roli vysílače, který rozšiřuje možnosti celého systému a zvyšuje pohodlí práce s ním.

Související pojmy

vzdálené odpalování blesků, studiový blesk, řídící jednotka