Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Ohnisková vzdálenost

Parametr optické soustavy. Ve fotografii má význam hlavně ohnisková vzdálenost objektivu.

Ohnisková vzdálenost objektivu má vliv na jeho zorný úhel, tj. určuje, jak moc objektiv "přibližuje". Ohnisková vzdálenost se značí písmenem f (z angl. focal length) a je konvencí uvádět ji v milimetrech, např. f = 150 mm.

Některé objektivy mají ohniskovou vzdálenost pevně danou (tzv. pevné objektivy), jiné umožňují ohniskovou vzdálenost měnit v určitém rozsahu (tzv. zoomové objektivy).

Za "normální ohnisko" se na full frame fotoaparátu považuje ohnisková vzdálenost 50 mm. Objektivy s ohniskovou vzdáleností cca 35 mm a méně se označují jako širokoúhlé. Objektivy s ohniskovou vzdáleností cca 100 mm a více se označují jako teleobjektivy.

Zorný úhel a míra přiblížení jsou kromě ohniskové vzdálenosti závislé ještě na velikosti snímače. Aby bylo možné jednoduše porovnávat objektivy určené pro různé systémy/formáty, používají se přepočty na tzv. ekvivalentní ohnisko.

Synonyma: ohnisko (žargon)

Související pojmy

zorný úhel, velikost snímače, pevný objektiv, zoomový objektiv