Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Paměťové barvy

Barvy očekávané divákem. Psychologický jev.

Lidé mají pro řadu motivů zafixované určité konkrétní barvy. Tyto barvy silně preferují na fotografiích a to dokonce i v situaci, kdy realita objektivně vypadala jinak.

Paradoxně je tak často úspěšnější fotografie upravovaná, jejíž barvy se více přibližují těmto "paměťovým barvám" nežli fotografie, na kterých je scéna zachycená barevně zcela přesně.