Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Profilování fotoaparátu

Měření barevné odpovědi digitálního fotoaparátu.

V praxi se nejčastěji profilují tiskárny a monitory, je ale možné profilovat i fotoaparát. Je k tomu zapotřebí kalibrační terčík s barevnými poli předem známých barev a vhodný profilovací software.

Terčík se vyfotografuje (jako RAW snímek) a nahraje se do profilovacího programu. Ten si na fotografii automaticky nalezne terčík, odečte reálně zachycené barvy jednotlivých polí a porovná je s barvami správnými. Ze zjištěných odchylek pak sestaví barevný profil fotoaparátu. Takto vytvořený profil je následně možné používat k interpretaci RAW dat.

Související pojmy

profilování, správa barev, barevný profil, digitální fotoaparát, RAW