Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Rolling shutter

Nežádoucí efekt, ke kterému dochází při fotografování nebo natáčení pohybujících se objektů za specifických podmínek.

V závislosti na kontextu se pojmem mohou označovat dvě různé věci:

1) Zkreslení obrazu při fotografování se štěrbinovou závěrkou.
2) Zkreslení videozáznamu v důsledku postupného odečítání dat ze senzoru.

Přestože mechanizmus vzniku je v obou případech odlišný, výsledný efekt je podobný.

V případě fotografování je hlavní příčinou předmětného efektu způsob fungování štěrbinové závěrky při velmi krátkých expozičních časech. Štěrbinová závěrka má dvě lamely - jedna senzor odkrývá, druhá jej ze stejné strany opět zakrývá. Velmi krátkých expozičních časů se dosahuje tak, že druhá lamela se spouští dříve, než ta první dokončí svůj pohyb. Přes snímač v takovém případě přejede vlastně jen "proužek osvitu".

Z toho ovšem plyne, že různé části snímku jsou exponované v nepatrně odlišný okamžik. To nevadí u statických nebo pomalu se pohybujících objektů, avšak u objektů pohybujících se velmi rychle, jako je např. rotující vrtule letadla, to způsobí zkreslení obrazu.

V případě videa je příčinou mechanizmus odčítání dat ze senzoru. Pakliže se data neodečítají najednou, ale postupně, dochází k podobnému efektu, jako v případě popisovaném výše. Problémem trpí především CMOS senzory s vysokým rozlišením.

Rolling shutter efekt se u fotografií projevuje nejčastěji zkosením, prodloužením či zkrácením pohybujících se objektů. U videí bývá největší problém efekt "přelévání se" záběru při panningu.

Související pojmy

štěrbinová závěrka, expoziční čas, panning