Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Sekvenční snímání

Pořízení více snímků v rychlém časovém sledu. Používá se při fotografování akčních scén k zachycení nejlepšího momentu.

Pro praktickou účinnost sériového snímání je rozhodující především maximální snímací frekvence, kterou fotoaparát umožňuje. Frekvence se tradičně vyjadřuje v hodnotách FPS (z angl. "frames per second", tj. "snímků za sekundu").

Fotoaparáty určené pro fotografování sportu dokáží často fotit s frekvencí 10 FPS i více. Běžné hodnoty u zrcadlovek se pohybují v relaci 5-7 FPS. Snímání s frekvencí méně než cca 4 FPS je již jen velmi špatně použitelné, protože prodlevy mezi jednotlivými snímky jsou příliš dlouhé a šance zachytit opravdu dobrou fázi akce je již velmi špatná.

Maximální délka nasnímané sekvence (tj. počet pořízených snímků) závisí na datové velikosti pořizovaných snímků, na velikosti bufferu fotoaparátu a na rychlosti zápisu na paměťovou kartu.

Synonymum: sériové snímání

Související pojmy

FPS, buffer, paměťová karta