Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Správná expozice

Expozice, která dobře využívá dynamický rozsah přístroje anebo která odpovídá záměru fotografa.

Správná expozice je do určité míry vágní pojem. Z pohledu technického je správná expozice taková, při které se optimálně využívá dynamický rozsah přístroje a nevznikají přepaly. Z pohledu tvůrčího je správná taková expozice, jakou autor zamýšlel.

Tak např. záměrnou expozici doprava lze považovat za správnou, přestože snímek na pohled vypadá přeexponovaně. Fotografie je totiž určená k dalšímu zpracování.

Podobně siluetu lze jen těžko chápat jako nesprávně exponovanou fotografii, pakliže vznik siluety byl záměrem autora.

Související pojmy

expozice, přepal, dynamický rozsah, expozice doprava, silueta