Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Videokamera

Zařízení pro záznam pohyblivého obrazu (videa) digitální formou.

Pojmem videokamera se obvykle myslí jen taková zařízení, která používají digitální záznam obrazu. Kamery, které obraz zaznamenávají na filmový pás se označují jako filmové kamery.

Související pojmy

kamera, filmová kamera