Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Vlnová délka

Spaciální perioda vlnění, např. elektromagnetického, tedy vč. světla.

Určuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění, které kmitají se stejnou fází.

Vlnová délka elektromagnetického vlnění je úzce spjatá s frekvencí. Ve vakuu platí, že vlnová délka násobená frekvencí kmitání rovná se rychlosti světla.

Při přechodu do jiného optického prostředí se vlnová délka mění (dle indexů lomu), ale frekvence zůstává stejná.

Vlnová délka se značí písmenem λ (lambda).

Související pojmy

světlo