Simulátor expozice

Tato pomůcka slouží k ilustraci vlivu expozičních parametrů na celkovou expozici.

Zobrazit podrobnou nápovědu

Simulátor expozice - nápověda

Tato pomůcka slouží k ilustrování vlivu expozičních parametrů na celkovou expozici snímku. Na několika různě jasných scénách si můžete vyzkoušet nastavení vhodných hodnot clony, času a ISO tak, aby bylo dosaženo správné expozice. Pomůcka zároveň umožňuje naučit se vyrovnávat změnu jednoho expozičního parametru vhodným přenastavením parametrů ostatních.

Nástroj je určen začínajícím fotografům, kteří se učí pracovat s manuálním expozičním režimem.

Jak nástroj používat

  • Vyberte si scénu.
  • Pomocí jezdců, tlačítek nebo rozbalovacího menu přenastavujte expoziční parametry.
  • Informace vpravo od obrázku (nebo nad obrázkem v případě mobilního zobrazení) Vám bude průběžně napovídat, jakým směrem je třeba expozici upravovat.
  • Věnujte pozornost informativním hláškám (vpravo od obrázku či nad obrázkem).

Reciprocita expozičních parametrů

Změnu jednoho parametru o určitý počet kroků lze vyrovnat přenastavním jiného expozičního parametru o stejný počet kroků v opačném smyslu, takže celková expozice zůstane stejná.

Tak např. zkrácení expozičního času z 1/250 s na 1/500 s lze vyrovnat zvýšením ISO ze 400 na 800.

Poznámky

  • Nástroj se zabývá pouze expozicí a proto simuluje jen změny jasu snímku. Simulovaný obraz nereflektuje jiné vlivy, jako je měnící se hloubka ostrosti, pohybová neostrost při dlouhých časech nebo ISO šum.
  • Informativní hlášky jako "Je třeba použít stativ.", atp. předpokládají, že se fotografuje s ohniskovou vzdálenosti cca 35 mm. Tyto hlášky jsou orientačního charakteru. V praxi samozřejmě záleží na konkrétních okolnostech fotografování.
  • Mnoha lidem dělá problémy zapamatovat si posloupnost clonových čísel, protože ze zdá být nelogická (ale není!). Doporučuji naučit se ji zpaměti. Nejprve hlavní clonová čísla (modře zvýrazněné hodnoty) a později i mezistupně po 1/3 EV. Fotograf potřebuje zcela automaticky vědět, že mezi f/4 a f/8 je rozdíl DVOU expozičních stupňů!
  • Pozor na zlomkový zápis expozičních časů - jedná se o konvenci, která je pro mnoho lidí matoucí. Čas 1/500 s je samozřejmě kratší než čas 1/250 s. Časy nad 1 s se zapisují normálně, což situaci dále znepřehledňuje.

Zavřít

Zpět