Prohlášení o ochraně osobních údajů

S emaily a osobními údaji nakládám v souladu s platnou legislativou ČR a mým nejlepším vědomím a svědomím a to takto:

Emailová adresa

Při registraci účtu je požadován Váš email. Ten se využívá k těmto účelům:

Osobní údaje

Jsem registrován jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním č. 00048594.

Osobní údaje získávám pouze přímo od Vás a s Vaším souhlasem, který v souladu s podmínkami používání služby udělujete poskytnutím těchto údajů. Máte právo kdykoliv zažádat o odstranění Vašich osobních údajů z databáze.

Nakládání s osobními údaji a emailem