← Zpět na stránku Kurzu fotografování pro pokročilé

Kurz fotografování pro pokročilé - seznam lekcí

Soupis názvů lekcí kurzu pro pokročilé se stručným popisem probíraných témat.

Lekce 1 - Od dobrých fotek k výborným
Úvodní lekce, která vysvětluje, co je třeba udělat, chceme-li se dopracovat lepších než jen "dobrých" fotek.
Lekce 2 - Jak dosáhnout perfektní ostrosti
Představení okolností a postupů, které ve vzájemné souhře zajistí dosažení maximální technické ostrosti snímků.
Lekce 3 - Barva
Lekce věnovaná teorii barev a tomu, jakou úlohu hrají barvy ve fotografii a jak s nimi při fotografování aktivně pracovat.
Lekce 4 - Jak dosáhnout perfektní barevnosti
Představení principů, pomůcek a postupů, které pomáhají docílit lepší barevnosti (tj. přesnější nebo divácky atraktivnější), než jakou zajistí šedá karta.
Lekce 5 - Šum a jak s ním bojovat
Úvod do problematiky šumu a způsobů jeho potlačování. Jak šum vzniká, jak se projevuje, jaké existují druhy šumu a jak ten který druh šumu řešit.
Lekce 6 - Pokročilá kompozice
Představení pokročilé kompozice jako metody řízení pozornosti diváka; kompozice chápaná jako víc než jen pravidla.
Lekce 7 - Jak docílit trojrozměrného vzhledu fotografií
Lekce věnovaná řešení jednoho z nejčastějších problémů pokročilých fotografů - příliš "plochého" vzhledu jejich snímků.
Lekce 8 - Specifika práce s různými druhy objektivů
Lekce poskytující praktický pohled na různé typy objektivů a to vč. méně běžných. Vysvětluje, co (ne)lze od konkrétních typů objektivů čekat a v čem se práce s nimi liší.
Lekce 9 - Záblesková expozice a provozní režimy blesku
Problematika expozice rozšířená o používání zábleskových světelných zdrojů; vysvětlení nejdůležitějších provozních režimů zejm. systémových blesků.
Lekce 10 - Použití systémového blesku mimo fotoaparát
Úvod do problematiky vzdáleného odpalování (nejen) systémových blesků. Lekce vysvětluje různé metody propojení fotoaparátu a blesku a srovnává výhody a nevýhody jednotlivých řešení.
Lekce 11 - Základní vybavení fotografického studia
Lekce přehledným způsobem představuje nejdůležitější součásti vybavení fotografického studia / ateliéru a vysvětluje účel a způsob používání všech probíraných prostředků.
Lekce 12 - Studiové svícení v kostce
Prakticky orientovaná lekce zaměřená na základy svícení s jedním i více světly, používání deštníků a softboxů a udržování si kontroly nad světlem. Ve stručnosti se věnuje i tomu, jak nasvítit lesklé a průhledné předměty.
Lekce 13 - Jak fotografovat panoramata
První z řady lekcí z oblasti výpočetní fotografie, která se zabývá tvorbou panoramat skládáním.
Lekce 14 - Jak na přirozeně vyhlížející HDR
Lekce věnovaná problematice HDR. Představuje různé způsoby realizace HDR metody a zabývá se tím, jak docílit přirozeného, tj. "ne-HDR" vzhledu výsledných obrázků.
Lekce 15 - Jak provádět focus stacking
Úvod do problematiky focus stackingu, zejm. pro účely focení makro a super-makro snímků s velkou hloubkou ostrosti.
Lekce 16 - Pěstujeme vlastní kreativitu
Lekce orientovaná na výtvarnou stránku fotografie a na to, jak se dopracovat kreativnějších snímků.
Lekce 17 - Černobílá fotografie
Vysvětlení úlohy černobílé fotografie v digitální éře, kdy "barva není problém", úvod do ČB konverze digitálních snímků.
Lekce 18 - Časté chyby pokročilých fotografů
Výčet nejčastějších chyb, kterých se pokročilí fotografové dopouštějí při focení, při úpravách a i co se týče celkového přístupu k fotografování, vysvětlení příčin, doporučení konkrétních řešení.
Lekce 19 - Tisk fotografií
Úvod do problematiky fotografického tisku se zvláštním důrazem na domácí tisk inkjet technologií. Proč tisknout, na čem tisknout, na co tisknout, jak tisknout a jak s výtisky následně zacházet.
Lekce 20 - Jak si hledat vlastní styl a vlastní cestu v oboru
Závěrečná lekce, která se věnuje autorskému stylu, možnostem profesního uplatnění v oboru (zejm. z pohledu nezávislé činnosti) a dále také dlouhodobé prevenci "fotografického vyhoření".

Pozor! Výčet probíraných témat není ani zdaleka úplný. Popisy slouží jen pro základní orientaci, o čem ta která lekce je.

Součástí každé lekce je také samostatná práce, tj. většinou focení určitého typu snímku, který následně zasíláte do systému k ohodnocení. V rámci vzniklé diskuse je možné dořešit jakékoliv nejasnosti a zodpovědět případné doplňující dotazy.

← Zpět na stránku Kurzu fotografování pro pokročilé