Podmínky prodlužování přístupů do kurzů

Standardní délka přístupových licencí je pro všechny kurzy na Online fotoškole stejná a činí 12 měsíců. To znamená, že kurz je třeba dokončit do 12 měsíců od jeho prvního spuštění.

Účastníkům, kteří se kurzu věnují, tato doba pohodlně postačí na dokončení kurzu a to vč. dostatečné časové rezervy např. pro účely opakování nebo řešení nenadálých situací.

Pro účastníky, kteří z jakéhokoliv důvodu nestihnou kurz dokončit ve standardním termínu, nabízím možnost prodloužení přístupové licence a to za následujících podmínek:

 • Prodlužování se provádí pro každý jednotlivý kurz zvlášť.
 • Přístup do kurzu je možné prodloužit o 26 nebo 12 měsíců.
 • Ceny za prodloužení jedné přístupové licence jsou:
  • Prodloužení o 2 měsíce - 500,- Kč
  • Prodloužení o 6 měsíců - 1000,- Kč
  • Prodloužení o 12 měsíců - 1500,- Kč
 • Možnost prodloužení se v systému objeví 45 dnů před koncem platnosti stávající přístupové licence.
 • Přístup je možné obnovit i po úplném vypršení přístupové licence. Postup kurzem přitom vždy zůstane zachován.
 • Obnovení přístupu je možné i po delší časové odmlce.
 • Přístupy je možné prodlužovat i opakovaně.
 • Prodloužením / obnovením přístupu účastník získá plný přístup ke všem funkcím kurzu.
 • Prodloužení se objednává stejným způsobem jako samotné kurzy a i vyřízení objednávky probíhá v zásadě stejně.
 • Tyto podmínky se mohou v průběhu času měnit. Rozhodující jsou vždy podmínky platné v den odeslání objednávky  prodloužení / obnovení přístupu.

Proč je prodlužování zpoplatněné?

Kurzy na Online fotoškole se liší od jiných internetových kurzů v tom, že jejich součástí je kromě jiného i můj závazek věnovat reálný čas účastníkům, jejich úlohám a jejich dotazům. Jelikož cena kurzu je konečná, i tento můj závazek musí mít nějaké limity. Dvanáctiměsíční trvání standardní přístupové licence představuje právě tento limit.

Navzdory výše uvedenému však rozumím tomu, že někteří lidé z různých důvodů nestíhají, např. protože jsou velmi vytížení, a tak studují velmi nepravidelně nebo velmi pomalým tempem. Takoví lidé potřebují na dokončení kurzu více času, než je běžné. To je zcela pochopitelné, zároveň to ale znamená zvýšenou zátěž kladenou na mě jako lektora, neboť příliš pomalé tempo studia vede k jeho nižší efektivitě, většímu množství dotazů, většímu počtu vracených úloh, atd.

Systém prodlužování přístupových licencí je nastavený tak, aby na jedné straně umožňoval bez problémů studovat i těm účastníkům, kteří na dokončení kurzu potřebují více času, než je běžné, zároveň však tak, aby mě jako lektorovi kompenzoval zvýšené náklady, které jsou s delším studiem spojené.

Užitečný článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište mi email na info@onlinefotoskola.cz .

Začínáte s fotografováním? Hledáte ucelený kurz, který Vás rychle a názorně naučí to nejdůležitější, co je třeba pro tvorbu technicky, obsahově i esteticky zdařilých fotografií? Přesně tohle nabízí Kurz základů fotografování.

Kam dál?