Kurz úprav digitálních fotografií

Kurz věnovaný tematice úprav digitálních fotografií. Zabývá se nejdůležitějšími korektivními a kreativními úpravami napříč rozličnými žánry, tématy a styly. Kurz je vhodný pro absolventy základního kurzu, zároveň ale i pro kohokoliv jiného, kdo se chce naučit upravovat fotky v programech Adobe Lightroom a Photoshop.

Pozn.: Dnes je bohužel běžné říkat "kurz" dvouhodinovému videu nebo odpolední přednášce završené procházkou po městě. Toto NENÍ případ Online fotoškoly. Jedná se o skutečný kurz, který je co do rozsahu zhruba srovnatelný s jedno až dvousemestrálním předmětem na VŠ.

Náplň kurzu

Fotky použité v kurzu

Kurz se zabývá úpravami digitálních fotografií v programech Adobe Lightroom Classic CC a Adobe Photoshop CC.

Výklad je realizovaný převážně (avšak nikoliv výhradně) formou výukových videí, která zaručují maximální názornost a snadné porozumění všem probíraným postupům.

Kurz však nekončí jen u prosté výuky ovládání programů. Zaměřuje se také na pěstování důležitých souvisejících dovedností, např. jak rozpoznat, co fotka potřebuje, jak provádět úpravy tak, aby nebyly příliš nápadné, atp.

Součástí jsou dále také komentované ukázky reálných úprav. Účastník se díky nim má možnost seznámit s realitou praktického provádění úprav a naučit se vhodnému přístupu k úpravám.

Viz také: Seznam lekcí tohoto kurzu

Komu je kurz určen?

Tento kurz je vhodný pro následující skupiny zájemců:

Jaké jsou potřebné předchozí znalosti?

Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti s úpravami fotografií ani s programy Lightroom / Photoshop - kurz začíná úplně od nuly.

Součástí tohoto kurzu není vlastní fotografování, ale pouze následná úprava fotografií. V rámci samostatných prací účastníci pracují s fotografiemi autora/lektora. Přesto se ale očekává alespoň základní orientace v oboru, porozumění běžné fotografické terminologii a alespoň minimální zkušenost s vlastním fotografováním.

Pozor! Tento kurz není vhodný pro toho, kdo s fotografováním začíná a chce se naučit fotit. Od toho je zde základní kurz. Kurz úprav je určený spíše pro toho, kdo už fotit umí, ale dělá mu potíže fotky dobře upravit.

Jaké je potřebné technické a softwarové vybavení?

Pro účely kurzu je třeba mít k dispozici:

Bez problémů lze použít také starší verze Lightroomu / Photoshopu, pakliže se nejedná o vysloveně historické verze s významně omezenou funkčností. Místo Lightroomu je možné používat Camera RAW (doporučuje se však Lightroom).

Tip: Nejjednodušší způsob, jak si zajistit potřebný software, je platit si po dobu kurzu "Plán pro digitální fotografii (20 GB)" u společnosti Adobe (aktuálně cca 350,- Kč / měsíc, závazek na rok).

Pozor! Studium tohoto kurzu s jiným softwarem než se softwarem Adobe se nedoporučuje. V případě používání jiných programů účastník ztrácí jednu z největších výhod tohoto kurzu - jeho vynikající názornost a možnost rychlého a snadného osvojení si probíraných postupů.

V kurzu se používají programy Lightroom / Photoshop v anglické jazykové mutaci.

Pro tento kurz není potřeba žádná fototechnika, protože se v rámci něj nefotí, ale pouze upravují fotky.

Co budete po absolvování tohoto kurzu umět?

Po absolvování kurzu budete ovládat většinu funkcí programu Adobe Lightroom (Classic) a dále vybrané postupy v Adobe Photoshopu, zejm. pak práci s vrstvami, maskami a retušování nechtěných objektů.

Jaké úpravy nejsou součástí tohoto kurzu

Tento kurz se zaměřuje především na fotografické úpravy. Nevěnuje se do detailu úpravám, které již spadají spíše do oblasti grafiky resp. digitálního výtvarného umění, tedy např.:

Tyto postupy jsou v rámci kurzu zmiňovány a některé i v základu předvedeny, podrobně se jimi kurz ale nezabývá.

Kurz se dále nezabývá např. tím, jak správně nafotit podkladové snímky pro panoramata, pro techniku HDR, atp. Ukazuje již jen finální krok, tedy složení (dobře pořízených) podkladových snímků. Vlastní tvorba podkladových snímků je probíraná v rámci kurzu pro pokročilé.

Typ a rozsah kurzu

Podrobněji o tom, jak vypadají a fungují kurzy na Online fotoškole, čtěte zde.
Nejčastější dotazy jsou zodpovězené zde.

Ukázkové video

Zajímá Vás, jak vypadají videa v tomto kurzu? Níže se můžete podívat na jedno z nich.
Pozn.: Video je vhodné sledovat zvětšené na celou obrazovku.

Kurz obsahuje 176 videí podobných tomuto.

Jak dlouho Vám kurz zabere?

Záruka spokojenosti / storno podmínky

Cena

Cena kurzu je 4800,- Kč.
Tato cena je úplná a konečná. Provozovatel není plátcem DPH.

Objednat

Potřebujete další informace?

Napište mi email na adresu info@onlinefotoskola.cz.

Kam dál?