Tento kurz pro Vás aktuálně připravuji. Předpokládaná dostupnost: léto 2020.

Kurz úprav digitálních fotografií

Kurz věnovaný tematice základních úprav digitálních fotografií. Zabývá se nejdůležitějšími korektivními a kreativními úpravami napříč rozličnými žánry, tématy a styly. Kurz je vhodný pro absolventy základního kurzu, zároveň ale i pro kohokoliv jiného, kdo se chce zdokonalit v oblasti základních úprav digitálních snímků.

Pozn.: Dnes je bohužel běžné říkat "kurz" dvouhodinovému videu nebo odpolední přednášce završené procházkou po městě. Toto NENÍ případ Online fotoškoly. Jedná se o skutečný kurz, který je co do rozsahu zhruba srovnatelný s jedno až dvousemestrálním předmětem na VŠ.

Náplň kurzu

Fotky použité v kurzu

Dobré úpravy nejsou o ovládání programů. Pro zdařilou úpravu je ve skutečnosti potřeba:

Ovládání programů je pak ve skutečnosti už jenom ta poslední, nejjednodušší část.

Tento kurz se zaměřuje především na pěstování výše jmenovaných dovedností. Součástí jsou samozřejmě i ukázky konkrétních postupů a technik, ale vždy až v návaznosti na zodpovězení základních otázek, tedy "Co?", "Proč?" a "Jak?".

Konkrétní postupy jsou v rámci tohoto kurzu předváděny v programech Adobe Lightroom a Adobe Photoshop, kurz je ale možné absolvovat i s jakýmkoliv jiným fotografickým programem, protože probírané principy a postupy jsou obecně platné a univerzálně použitelné.

Komu je kurz určen?

Jaké jsou potřebné předchozí znalosti?

Součástí tohoto kurzu není vlastní fotografování, ale pouze následná úprava fotografií. V rámci samostatných prací účastníci pracují s fotografiemi autora/lektora. Přesto se ale očekává alespoň základní orientace v oboru, porozumění běžné fotografické terminologii a alespoň minimální zkušenost s vlastním fotografováním.

Pozor! Tento kurz není vhodný pro toho, kdo s fotografováním začíná a chce se naučit fotit. Od toho je zde základní kurz. Kurz úprav je určený spíše pro toho, kdo už fotit umí, ale dělá mu potíže fotky dobře upravit.

Jaké je potřebné technické a softwarové vybavení?

Pro účely kurzu je ideální mít k dispozici:

Bez problémů lze použít také starší verze Lightroomu / Photoshopu,
pakliže se nejedná o vysloveně historické verze s významně omezenou funkčností.

Tip: Nejjednodušší způsob, jak si zajistit potřebný software, je platit si po dobu trvání kurzu "Plán pro fotografy" u společnosti Adobe (cca 350,- Kč / měsíc).

Je samozřejmě možné pracovat i v jiném softwaru, všechny postupy však budou ilustrovány na výše uvedených aplikacích. Jestliže se účastník rozhodne používat jiný software, bude jeho zodpovědností dohledat si pro něj konkrétní postupy.

Pro tento kurz není potřeba žádná fototechnika, protože se v rámci něj nefotí, ale pouze upravují fotky.

Co budete po absolvování tohoto kurzu umět?

Po absolvování kurzu budete ovládat celý modul Develop v programu Adobe Lightroom vč. všech jeho funkcí a dále vybrané postupy v Adobe Photoshopu, zejm. pak práci s vrstvami, maskami a retušování nechtěných objektů.

Jaké úpravy nejsou náplní tohoto kurzu

Tento kurz se zaměřuje především na fotografické úpravy. Nevěnuje se úpravám, které již spadají spíše do oblasti digitálního umění či tzv. "heavy editing", tzn. nezabývá se např.:

Některé tyto oblasti kurz jen stručně zmiňuje a ukazuje v jedné ze závěrečných lekcí, podrobně se jimi ale nezabývá.

Kurz se dále nezabývá následujícími tématy:

Tyto techniky jsou probírané v kurzu pro pokročilé.

Typ a rozsah kurzu

Podrobněji o tom, jak vypadají a fungují kurzy na Online fotoškole, čtěte zde.
Nejčastější dotazy jsou zodpovězené zde.

Informace pro absolventy základního kurzu

Cena

Cena bude upřesněna.

Kurz v přípravě - zatím nelze objednat.

Potřebujete další informace?

Napište mi email na adresu info@onlinefotoskola.cz.

Kam dál?