O autorovi

Martin Krejčí

MUDr. Ing. Martin Krejčí vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, aplikovanou informatiku na PřF OU a elektrotechniku a informatiku na FEL ČVUT. V současnosti se věnuje tvorbě inovativních výukových produktů pro širokou veřejnost, které publikuje pod obchodní značkou Weby Krejčí ®.

"S problematikou e-learningu jsem se poprvé setkal v roce 2002 v rámci studia aplikované informatiky na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě, která tehdy byla, a předpokládám že dodnes je, průkopníkem v oblasti elektronického vzdělávání. Od té doby se o tuto oblast zajímám a posledních několik let v ní i aktivně působím jako nezávislý profesionál.

Fotografování se věnuji řadu let v rámci své profesní činnosti, zároveň je však i mojí velkou vášní, které obětuji nemalou část svého volného času. Online fotoškola tak představuje přirozené vyústění mých pracovních a mimopracovních zájmů a z mého pohledu představuje skvělé spojení příjemného s užitečným.

Hlavními cíli při tvorbě těchto fotokurzů pro mě bylo:

  • Oddělit zrno od plev - na Internetu toho najdete hodně, ale nerozlišíte to důležité od podružností či úplných nesmyslů.
  • Skloubit jednoduchost a přesnost - píši tak, aby to bylo snadno pochopitelné, vyhýbám se však přílišnému zjednodušování.
  • Nabídnout kvalitní formu - velký důraz byl kladen nejen na samotný obsah, ale i např. na plynulost a čtivost textů.
  • Neopomíjet praktickou stránku věci - u knížky či videí se fotit nenaučíte; proto je součástí mých kurzů i praxe.
  • Zaměřit se na fotografické "know-how", ne na ovládání přístroje - manuál si umí přečíst každý.

Poslední bod bych chtěl zvlášť zdůraznit, neboť z mnoha knih o fotografování, co jsem za poslední roky četl nebo jimi listoval, se jich až příliš mnoho zabývalo více přístrojem a jeho nastaveními, než tím, jak dobře fotit."

Kromě Online fotoškoly je Martin Krejčí také autorem a provozovatelem aplikace Anglická slovíčka.

Fotografickou tvorbu autora si můžete prohlédnout zde.