Obecné informace o kurzech

Na této stránce najdete podrobnější informace o nabízených kurzech fotografování.

O jaký typ kurzů jde?

V čem jsou nabízené kurzy jedinečné?

Jak studium reálně probíhá?

Každý kurz je rozdělen do lekcí, přičemž každá lekce má tři části:

  1. Výklad - zde se dozvídáte nové informace. Výklad obsahuje velké množství obrázků a ilustrací. Všechny použité obrázky jsou dostatečně velké a probíraná látka je na nich jasně vidět.
  2. Cvičení - formou otázek a odpovědí si ověříte správné pochopení tématu a dozvíte se některé podrobnosti a zajímavosti.
  3. Samostatná práce - dostanete zadání související s probíranou látkou a vydáte se fotit do terénu. Výsledek pak uploadujete do systému.

Ke všem samostatným pracem obdržíte od lektora slovní ohodnocení.

Jaké jsou technické požadavky pro správné fungování kurzu?

Další informace

Kam dál?