Obecné informace o kurzech

Na této stránce najdete podrobnější informace o nabízených kurzech fotografování.

O jaký typ kurzů jde?

V čem jsou nabízené kurzy jedinečné?

Jak studium reálně probíhá?

Každý kurz je rozdělen do lekcí, přičemž každá lekce má tři části:

  1. Výklad - zde se dozvídáte nové informace. Výklad obsahuje velké množství obrázků a ilustrací. Všechny použité obrázky jsou dostatečně velké a probíraná látka je na nich jasně vidět.
  2. Cvičení - formou otázek a odpovědí si ověříte správné pochopení tématu a dozvíte se některé podrobnosti a zajímavosti.
  3. Samostatná práce - dostanete zadání související s probíranou látkou a vydáte se fotit do terénu. Výsledek pak uploadujete do systému.

Ke všem samostatným pracem obdržíte od lektora slovní ohodnocení.

Jaké jsou technické požadavky pro správné fungování kurzu?

*) Neplatí pro Kurz úprav digitálních fotografií, který videa obsahuje.

Další informace

Kam dál?