Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

IBIS

Zkr. z angl. In-body Image Stabilization, tedy stabilizace v těle fotoaparátu.

Související pojmy

stabilizace v těle fotoaparátu