Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Modulation Transfer Function

Funkce popisující kvalitu přenosu optické soustavy, tj. např. kvalitu kresby objektivu.

Ve fotografii se MTF používá k vyjádření kvality kresby objektivu vztaženou k nějakému proměnlivému parametru. Tento "proměnlivý parametr" však přitom bývá různý, což je hlavní důvod, proč je koncept MTF křivek pro mnoho lidí tak těžko uchopitelný. Různé "MTF křivky" totiž ukazují různé věci, podle toho, co je na ose X!

Všechny grafy MTF křivek mají jedno společné - na ose Y mají vždy modulaci, tj. právě onu "kvalitu kresby". Ta je vyjádřena na škále od 0 do 1, přičemž hodnota 1 znamená dokonalý přenos (ideální kresba) a hodnota 0 žádný přenos (úplná ztráta kresby).

Na ose X však bývají různé věci, nejčastěji:

frekvence - vyjádřená typicky ve formě lp/mm ("line pairs per milimeter", tzn. párů čar na milimetr), nebo
vzdálenost od středu obrazového pole - vyjádřená v milimetrech od středu snímače.

V prvním případě (na ose X frekvence) MTF křivka vyjadřuje pokles kresby v závislosti na rostoucí "jemnosti detailů".
V případě druhém (na ose X vzdálenost od centra) vyjadřuje pokles kresby v závislosti na vzdálenosti od středu obrazu.

Výrobci zpravidla uvádí grafy v podobě, kde se oba tyto úhly pohledu kombinují. Na osu X zakreslují vzdálenost od středu obrazového pole, zároveň však do jediného grafu dávají hned několik křivek pro různé frekvence (např. pro 10 lp/mm, 20 lp/mm a 30 lp/mm). Navíc se ještě často rozlišují dva směry natočení měřeného vzorku čar, protože objektivy často rozlišují lépe v jednom směru než v jiném.

Související pojmy

optická soustava