Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

TTL řízení síly záblesku

Záblesková automatika využívající pokusných předblesků k určení vhodné síly záblesku.

Fotoaparát před vlastní expozicí, při které se má použít blesk, odpálí jeden nebo více slabších, testovacích předblesků a za pomoci svého expozimetru odečte jejich vliv na scénu. Podle toho stanoví vhodnou sílu záblesku, kterou následně použije při skutečné expozici.

Výhodou tohoto systému je obecně lepší přesnost nežli v případě jednodušších systémů zábleskové automatiky. Nevýhodou je zejm. skutečnost, že předblesky mohou způsobovat mrkání fotografovaných osob.

Související pojmy

záblesková automatika, předblesk, expozimetr