Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Barevný kanál

V digitální fotografii a grafice složka barevného obrazu obsahující informaci pouze o jasech jedné z primárních barev, ze kterých se obraz skládá.

Nejjednodušší způsob, jak si představit barevný kanál, je pomocí klasického LCD monitoru.

Moderní LCD monitory zobrazují obraz pomocí aditivního mísení tří primárních barev - červené, zelené a modré. Každý jednotlivý pixel LCD monitoru je ve skutečnosti tvořen třemi reálnými "světélky", tzv. subpixely - červeným, zeleným a modrým.

Obraz na monitoru si proto lze představit jako tři obrazy zobrazené přes sebe - jeden tvořený jen červenými světélky, druhý jen zelenými a třetí jen modrými světélky. Až smísením těchto tří monochromatických obrazů vzniká celá ona pestrá paleta barev, kterou monitor dokáže zobrazovat.

Pokud bychom zhasli všechna červená a zelená světélka, zůstala by nám jen modrá složka obrazu - a právě to je tzv. modrý barevný kanál. Podobně existuje barevný kanál červený a zelený.

Související pojmy

pixel, subpixel