Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Barevný kruh

Jednoduchý systém organizace barev, který ilustruje základní vztahy mezi barvami. Slouží jako pomůcka pro výtvarníky, grafiky, designéry, atp.

Barevný kruh se nejčastěji konstruuje jako dvanáctisegmentový. Jeho základ tvoří tři tzv. primární barvy, což jsou nejčastěji červená, žlutá a modrá. Mezi každou dvojici primárních barev se zakreslují sekundární barvy, které vznikají smísením sousedních primárních barev ve stejném poměru. Takto vzniká oranžová, zelená a fialová. Zbývajících šest barev vzniká smísením každé dvojice sousední primární a sekundární barvy. Tyto barvy se označují jako terciární.

S barevným kruhem se lze setkat v mnoha podobách, přičemž různé varianty kruhu se mohou poměrně výrazně odlišovat. Záleží na volbě primárních barev a na zvoleném způsobu jejich mísení (subtraktivní vs. aditivní). Konkrétní typ barevného kruhu se značí zkratkou, která sestává z prvních písmen anglických názvů použitých primárních barev, např. RYB (red, yellow, blue), CMY (cyan, magenta, yellow) nebo RGB (red, green blue).

Pro uměleckou praxi je nejdůležitější barevný kruh typu RYB, který má jako základní barvy červenou, žlutou a modrou, a který používá subtraktivní mísení odpovídající chování barevných pigmentů.

Model barevného kruhu ilustruje řadu vlastností barev. Cca polovinu kruhu zabírají teplé barvy, druhou polovinu barvy studené. Barvy, které jsou na kruhu naproti sobě, se označují jako navzájem doplňkové neboli komplementární. Barvy, které spolu na kruhu sousedí, se označují jako analogické.

Těchto a dalších vlastností barev se využívá při návrhu či hledání vhodných barevných palet (schémat).

Související pojmy

subtraktivní mísení barev, aditivní mísení barev, teplé barvy, studené barvy, komplementární barvy, analogické barvy, barevná paleta