Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Bokeh

Estetická kvalita rozostřených částí snímku.

Závisí na tvaru a počtu lamel clony a na celkové optické konstrukci objektivu.

Za dobrý se zpravidla považuje takový bokeh, kdy jsou rozptylové kroužky dokonale kulaté, jejich plocha je homogenní a jejich okraje jsou nevýrazné, "měkké". Naopak za nežádoucí se považují rozptylové kroužky ve tvaru mnohoúhelníků, prstenců, rozptylové kroužky šišaté, dále s výrazným okrajem nebo s nerovnoměrnou výplní připomínající strukturu cibule.

Nepříliš atraktivní bokeh je hlavní důvod, proč se ve fotografické praxi více neuplatňují katadioptrické objektivy.

Slovo bokeh pochází z japonštiny.

Související pojmy

clona, objektiv, rozptylový kroužek, katadioptrický objektiv