Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Dírková komora

Temná komora libovolné velikosti s dírkou, skrz kterou do ní proudí světlo. Zároveň související pozorovaný fenomén.

Vstupuje-li světlo odražené od scény skrze malou dírku do temného prostoru (komory), vytváří se na protější stěně této komory převrácený obraz scény.

Tento fenomén je prokazatelně známý již z dob starověku. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o něm pochází z 5. stol. př. n. l. z Číny. V průběhu staletí byla dírková komora využívána v astronomii, při různých optických experimentech a také jako pomůcka pro malíře krajin.

Fotoaparát je v principu dírková komora, jejíž dírka je nahrazena objektivem a jejíž stěna, kam se promítá obraz scény před komorou, je vybavena záznamovým mechanizmem.

Synonyma: camera obscura (lat.)

Související pojmy

objektiv