Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Difrakce

Fyzikální jev. Ve fotografii má význam zejm. difrakce světla a to v souvislosti s maximálním dosažitelným rozlišením promítaného obrazu.

Fyzikální podstata difrakce není z pohledu fotografa až tak důležitá, význam mají spíše její praktické důsledky, zejm. skutečnost, že difrakce způsobuje zhoršování kresby při použití vysokých clonových čísel.

Orientačně lze říci, že u moderních digitálních fotoaparátů formátu APS-C se difrakce začíná viditelně projevovat zhruba od f/11 výše, u fullframe fotoaparátů zhruba od f/16 výše. Záleží ale na řadě faktorů, mj. na rozlišení snímače.

Míra degradace kresby vlivem difrakce stoupá spolu se zvyšujícím se clonovým číslem.

Synonyma: ohyb (světla, vlnění)

Související pojmy

clonové číslo, APS-C, fullframe, rozlišení snímače