Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Ergonomie

Vědní obor, přeneseně praktičnost ovládání zařízení.

Ergonomie je aplikovaná věda zabývající se mj. funkčním designem různých zařízení a jeho vlivem na produktivitu práce.

Přeneseně se pojmem míní "praktičnost" ovládání nějakého zařízení, např. fotoaparátu. Řekneme-li, že fotoaparát má "dobrou ergonomii", znamená to, že jeho ovládání je šikovné a pohodlné a tedy že se s fotoaparátem dobře pracuje.