Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Fotobanka

Rozsáhlý soubor fotografií, ze kterého mohou autoři různých děl čerpat fotografie pro svoji tvorbu, zpravidla za úplatu.

Komerční fotobanky mají dnes typicky podobu online služeb propojujících poskytovatele fotografií (fotografy) s "konzumenty" fotografií, tj. časopisy, webovými studii, grafickými studii, atp.; obecně s kýmkoliv, kdo pro svoji činnost potřebuje generické obrazové materiály.

Různé fotobanky nabízejí různé smluvní podmínky a to jak pro fotografy tak pro své klienty. Drtivá většina fotografií se prodává v nevýhradní licenci, tj. tentýž snímek může být použit různými klienty. Fotobanky stanovují restrikce, jakým způsobem fotografie mohou být použity.

Fotobanka vyplácí autorovi (fotografovi) honorář za prodané licence k jeho snímkům, dle smluvních podmínek.