Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Fotografický film

Fotosenzitivní vrstva na bázi halidů stříbra a dalších, pomocných látek nanesená v emulzi na nosném, plastovém pásu. Zároveň výrobek obsahující navíc podpůrné mechanické prvky.

Film představuje záznamové médium pro analogovou fotografii. Digitální fotoaparáty film nepoužívají, místo něho mají elektronický snímač.

Historicky existovalo mnoho typů fotografického filmu. Nejdůležitější typy jsou:

Kinofilm - tzv. typ 135 - pro kinofilmové fotoaparáty
Advanced Photo System (APS) - ve variantách C, H a P - menší formát než kinofilm
Svitkový film - nejčastěji typy 120 a 220 - pro středoformátové přístroje
Listový film - pro velkoformátovou fotografii

Fotografický film je kromě viditelného světla citlivý také na rentgenové záření a starší typy i na záření ultrafialové. Z tohoto důvodu se dříve používaly UV filtry.

Související pojmy

analogová fotografie, kinofilm, svitkový film, listový film