Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Kácející se linie

Označení pro jev sbíhajících se svislic na výsledném snímku.

O kácejících se liniích se mluví zpravidla v souvislosti s fotografováním budov. K efektu dochází vlivem perspektivy v kombinaci s použitou polohou fotoaparátu.

Je-li fotoaparát nakloněný nahoru, svislice se na pořízeném snímku sbíhají směrem nahoru.
Je-li fotoaparátem mířeno dolů, svislice se naopak na snímku sbíhají směrem dolů.
Je-li fotoaparát držen rovně, k efektu kácejících se linií nedochází a svislice zůstávají rovnoběžné i na snímku.

V praxi je často problém držet fotoaparát rovně, protože budovy se obvykle fotí z chodníku. Řešením je použít tilt-shift objektiv nebo nefotit ze země, ale např. z okna protější budovy.

Související pojmy

perspektiva, tilt-shift objektiv