Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Makrofotografie

Fotografická disciplína zabývající se fotografováním extrémního detailu, tzn. velmi malých scén.

Tradičně se makrofotografie definuje na základě poměru zobrazení, tj. poměru reálné velikosti scény vůči jejímu obrazu na snímači nebo filmu. Za makro se přitom považují snímky s poměrem zobrazení 1:1 a větším.

Problém této definice spočívá v tom, že podobně jako řada jiných fotografických pojmů vznikla v dávné minulosti, tedy za podmínek, které příliš nereflektují dnešní realitu. V éře digitálních snímačů různých velikostí, kdy menší snímač často vůbec neznamená úměrně nižší rozlišovací schopnost, tato tradiční definice značně pokulhává.

Makrofotografii je proto lepší definovat spíše prakticky jako fotografování velmi malých scén (o velikosti v řádu centimetrů nebo dokonce milimetrů) a to v takových detailech, které běžně okem nerozlišíme.

Související pojmy

poměr zobrazení, snímač