Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Osa objektivu

Zjednodušený termín pro optickou osu objektivu.

Jedná se o pomyslnou přímku procházející středem předního a zadního členu objektivu. Postavíme-li objektiv na stůl tak, že stojí na přední nebo zadní krytce, pak jeho optická osa míří kolmo vzhůru/dolů. U objektivu nasazeného na fotoaparát je jeho optická osa kolmo k rovině snímače.

Související pojmy

objektiv, optická osa, přední člen, zadní člen