Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Rektilineární objektiv

Objektiv, který zobrazuje přímky ve scéně tak, že jsou tyto přímé i v obraze.

Naprostá většina fotografických objektivů je rektilineárních. Lidé rektilineární zobrazení vnímají lépe než zobrazení kurvilineární, kdy se přímky zobrazují jako křivky.

Objektivy dosahují rektilinearity za cenu většího či menšího zkreslení délek, zejména v rozích snímku. Problematika rektilinearity se týká především širokoúhlých objektivů.

Příkladem objektivu, který není rektilineární je rybí oko.

Související pojmy

objektiv, širokoúhlý objektiv, rybí oko