Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Sensel

Obdoba pixelu, ale mluvíme-li o snímači fotoaparátu.

Slovo vzniklo sloučením anglického "sensor cell" (buňka snímače) resp. "sensor element" (prvek snímače).

V českém prostředí se pojem příliš nepoužívá a zpravidla se i u snímačů mluví spíše o pixelech, byť je to důsledně vzato nesprávné.

Související pojmy

pixel, snímač