Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Technická kvalita

Objektivně měřitelná kvalita snímku, tj. např. jeho rozlišení, barevná přesnost, absence různých obrazových vad, atp.

Snímek může být technicky kvalitní a zároveň obsahově špatný nebo naopak obsahově dobrý, ale technicky nekvalitní. Nejúspěšnější bývají snímky dobré technicky i obsahově.

Různá odvětví fotografie kladou různé požadavky na technickou kvalitu. Vysoká technická kvalita se požaduje zejména v oblasti komerčního využití fotografií.

V digitální fotografii je hlavním faktorem ovlivňujícím technickou kvalitu snímků velikost obrazového snímače.

Související pojmy

velikost snímače