Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Tethering

Fotografování s digitálním fotoaparátem připojeným k počítači, při kterém se snímky ihned po pořízení okamžitě přenáší do fotografického programu.

Tethering musí podporovat jak fotoaparát, tak používaný fotografický software. Vlastní propojení se provádí buďto kabelem (zapojuje se nejčastěji do USB) nebo pomocí bezdrátového přenosu (vyžaduje zvláštní příslušenství).

Hlavní výhodou tetheringu je to, že lze pořízené snímky ihned prohlížet a kontrolovat na velkém monitoru, případně je i zkusmo editovat. Díky tomu je možné včas odhalit případné problémy, které na displeji fotoaparátu nemusí být tak dobře patrné a lze lépe zhodnotit, zda se snímky budou hodit zamýšlenému účelu. Tethering se také využívá tehdy, chce-li fotograf pořizované snímky průběžně poskytovat k náhledu dalším osobám, např. klientu, modelu, zadavateli, atd.

Nejčastěji se tethering uplatňuje v ateliéru, typicky v produktové, módní a portrétní fotografii.