Fotoporadna

V rámci Fotoporadny si můžete nechat zopovědět Vaše dotazy z oblasti digitální fotografie. Služba je bezplatná. Poskytované informace (odpovědi) mají charakter osobního názoru a jsou poskytovány v dobré víře, avšak zcela bez záruk.

Podmínky poskytování služby

Předtím, než využijete služeb Fotoporadny, se prosím nejprve seznamte s následujícími podmínkami, kterými se poskytování této služby řídí:

 • Služba je určená výhradně fyzickým osobám a to pouze pro jejich soukromé účely.
 • Poskytovatel služby vyřizuje dotazy bez zbytečného odkladu, negarantuje však žádný konkrétní termín odpovědi.
 • Poskytovatel neručí za správnost, úplnost ani přesnost poskytnutých informací a nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, mimořádné či jiné následné škody vzniklé tazateli v souvislosti s využíváním služeb Fotoporadny.
 • Veškeré poskytované informace (odpovědi) mají charakter osobního názoru poskytovatele (autora webu). Nemusí se proto ve všech případech shodovat s názorem jiných fotografů či odborníků ani s převažujícím názorem v oboru.
 • Veškerá komunikace mezi tazatelem a poskytovatelem služby má charakter soukromé korespondence a musí s ní být oběma stranami nakládáno jako s důvěrnou. Poskytované informace nesmí být tazatelem zveřejněny, a to žádným způsobem, a nesmí být sdíleny s jakoukoliv třetí stranou.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo vybrané dotazy a odpovědi zveřejnit na webu Online fotoškoly. V takovém případě však nejprve zajistí úpravu a přeformulování dotazů i odpovědí do podoby, aby byly zcela anonymizované a zbavené jakýchkoliv osobních údajů a informací osobního rázu.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo odpovídat pouze na dotazy, které považuje za smysluplné, upřímně míněné a dostatečně jasně formulované a odpovídat jen tazatelům, kteří službu využívají v přiměřené míře a v souladu s těmito podmínkami.
 • Součástí poskytovaných informací mohou být v některých případech i informace charakteru obchodního sdělení, např. odkazy na konkrétní produkty v eshopech, výukové kurzy či jiné relevantní služby. Tazatel s tímto výslovně souhlasí.
 • Emailová adresa tazatele se nikam neukládá, slouží pouze k sestavení emailu, který systém odešle poskytovateli. Následná komunikace probíhá po emailu přímo mezi tazatelem a poskytovatelem jako soukromá korespondence. Tazatel se využitím služby nehlásí k žádnému mailing listu, ani nic podobného.
 • Služba je poskytována jen v takovém objemu, jaký dovoluje aktuální pracovní vytížení poskytovatele.
 • Na poskytnutí služby neexistuje právní nárok.

Pokud souhlasíte, pokračujte kliknutím na tlačítko níže:

Váš dotaz

K odeslání Vašeho dotazu využijte následující formulář:

  ← ↑ Vyplňte zvlášť pečlivě! Na tuto adresu obdržíte odpověď.

  ← ↑ Sem přepište text z obrázku níže.