Test funkčnosti správy barev

Tato pomůcka Vám umožní ověřit správné fungování color managementu (správy barev) na Vašem zařízení.

Pozor! Pamatujte, že správa barev je vždy věcí konkrétní aplikace.

Pro používání této pomůcky je třeba základní orientace v problematice správy barev. Více o správě barev se dočtete zde.

Testovací obrázky

Pohybujte myší nad řídícími prvky dole a porovnejte různé verze obrázků. Na tabletu a mobilu řídící prvky fungují jako tlačítka.

sRGB
Adobe RGB
ProPhoto RGB
Bez profilu

sRGB
Adobe RGB
ProPhoto RGB
Bez profilu

sRGB
Adobe RGB
ProPhoto RGB
Bez profilu

Informace k testovacím obrázkům:

Jak test vyhodnotit

Správné zobrazení

Na monitoru se standardním gamutem (a na širokogamutovém monitoru v režimu emulace sRGB):

Na širokogamutovém monitoru:

Pokud vzhled odpovídá popisu výše, znamená to, že Váš prohlížeč plně podporuje správu barev a korektně zobrazuje obrázky uložené v různých barevných prostorech, jsou-li opatřeny příslušnými barevnými profily.

Nejčastější odchylky od normálu

Saturace leguána se v sRGB, Adobe RGB a ProPhoto RGB liší

Váš prohlížeč nepodporuje správu barev. Prohlížeč ignoruje ICC profily vložené v obrázcích a obrazová data jednoduše posílá zobrazovacímu zařízení, aniž by color management jakkoliv řešil.

Všechny obrázky vypadají stejně, jsou ale přesaturované

Prohlížeč korektně zohledňuje ICC profily obrázků, ale mylně předpokládá sRGB monitor. S tímto problémem se lze setkat u širokogamutových monitorů, pokud pro ně není v systému korektně zavedený profil nebo pokud prohlížeč profil monitoru neumí zohlednit.

Všechny obrázky jsou desaturované. Leguán je vždy stejný, u ryby se saturace v jednotlivých variantách mírně liší

V prohlížeči správně funguje správa barev, v systému je však zavedený nesprávný profil monitoru. Tento problém nastává, když se pro běžný monitor použije profil odpovídající monitoru s širším gamutem.

Testování funkčnosti color managementu u jiných aplikací než prohlížečů

Postupujte následovně: