← Zpět na stránku Kurzu úprav digitálních fotografií

Kurz úprav digitálních fotografií - seznam lekcí

Soupis názvů lekcí kurzu úprav se stručným popisem probíraných témat.

Lekce 1 - Úvod do digitálních úprav
Úvodní lekce věnovaná všemu, co je potřeba vědět a znát ještě předtím, než s úpravami reálně začneme: úloha úprav ve fotografickém workflow, korektivní a kreativní úpravy, předpoklady dobrých úprav, co lze úpravami řešit a co ne, kde leží hranice "rozumných" úprav, dostupný software pro úpravy, JPEG vs. RAW, význam kvalitního monitoru, na co se připravit, pokud s úpravami začínáte.
Lekce 2 - Jak se učit rozpoznávat, co fotka potřebuje
Lekce zaměřená na pěstování schopnosti rozpoznat, "co tomu je", tak abychom úpravy prováděli cíleně a nikoliv metodou pokus / omyl: proč by úpravy měly mít jasný cíl, na čem stojí schopnost rozpoznávat potřebné úpravy, nejběžnější problémy fotek, jak vznikají a jak se řeší úpravou, nejčastěji prováděné korektivní úpravy, konkrétní ukázky.
Lekce 3 - Seznámení se s programem Adobe Lightroom Classic CC
Základní seznámení se s programem Lightroom Classic: charakteristika programu, katalog, srovnání s Photoshopem, rozdíly mezi různými verzemi Lightroomu, instalace a první spuštění, základní orientace v programu, import snímků, základní úpravy, export snímků.
Lekce 4 - Organizace knihovny fotografií
Organizace fotografií v Adobe Lightroom Classic CC: základní úkoly organizace fotografií, probírání snímků (Lr), jak přesouvat podkladové snímky a neztratit přitom vazbu na katalog (Lr), panel Folders, kolekce a chytré kolekce (Lr), vyhledávání starších fotek (Lr), snapshoty a virtuální kopie (Lr), jak si organizovat archív fotek tak, abyste se v něm vyznali i po letech, zálohování.
Lekce 5 - Celkové úpravy
Celkové a selektivní úpravy v Adobe Lightroom Classic CC: úloha celkových úprav, ořez a pootočení (Lr), vyvážení bílé (Lr), histogram a úprava tonality (Lr), úprava barev (Lr), úprava lokálního kontrastu (Lr), doostření a redukce šumu (Lr), úpravy perspektivy (Lr), korekce optických vad (Lr), praktické ukázky.
Lekce 6 - Lokální úpravy
Lokální úpravy v Adobe Lightroom Classic CC: využití lokálních úprav, jak aplikovat úpravu jen na část fotky (Lr), ovládání štětce (Lr), panel Effects a jeho volby (Lr), jak provádět úpravy tak, aby nerušily, pokročilé postupy při tvorbě masky (Lr), praktické ukázky.
Lekce 7 - Přenášení úprav a hromadné úpravy
Přenášení úprav mezi snímky a hromadné zpracovávání fotografií v Adobe Lightroom Classic CC: jak Lightroom řeší hromadné úpravy, jak přenášet úpravu mezi snímky (Lr), které úpravy se dají přenášet (Lr), přenášení úprav a virtuální kopie (Lr), přenášení lokálních úprav a jeho limitace (Lr), presety a jejich využití (Lr), praktické ukázky.
Lekce 8 - Seznámení se s programem Adobe Photoshop CC
Úvod do Photoshopu: základní charakteristika programu Photoshop CC, první spuštění a základní orientace v programu (Ps), integrace Lightroomu a Photoshopu (Lr+Ps), Camera RAW, vrstvy (Ps), masky (Ps), výběry (Ps), jak provádět úpravy nedestruktivně (Ps), nejdůležitější nástroje pro fotografy (Ps), praktické ukázky.
Lekce 9 - Retušování
Odstraňování nežádoucích objektů ze snímků za pomoci programů Lightroom a Photoshop: úvod do retušování, kdy retušovat a kdy spíše přefotit, kdy není vhodné retušovat, retušování v Lightroomu za pomoci nástroje Spot Removal Tool (Lr), retušování ve Photoshopu za pomoci Healing Brush a Clone Stamp Tool (Ps), pokročilé možnosti nástrojů Healing Brush a Clone Stamp Tool (Ps), nástroje odvozené od Healing Brush a Clone Stamp Tool (Ps), nástroj Content-Aware Fill (Ps), nástroj Vanishing Point (Ps), jak odhadnout náročnost retuše, tipy pro dobré retuše, praktické ukázky.
Lekce 10 - Stylizace
Úvod do stylizací v Lightroomu a Photoshopu: co jsou stylizace a k čemu slouží, proč stylizace nenahrazuje běžnou úpravu, nástroje pro stylizace v Lr a Ps, konverze do ČB (Lr), úpravy primárních barev (Lr), využití RGB křivek (Lr), umělá vinětace a zrno (Lr), využití panelu Color Grading (Lr), kolorování (Lr), základy stylizací ve Photoshopu (Ps), Ortonův efekt (Ps), kde brát inspiraci ke stylizacím.
Lekce 11 - Úprava portrétů
Úpravy snímků portrétního typu: úvod do úprav portrétů, základní oblasti úprav, požadavky na dobrý portrét, vyladění tonality (Lr), pleťový tón (Lr), retušování pleti (Ps), úprava očí (Lr), úprava úst (Lr), Dodge & Burn (Ps), frekvenční separace (Ps), využití filtru Liquify (Ps), praktické ukázky.
Lekce 12 - Úprava akčních a wildlife fotografií
Úpravy snímků sportu / akce a snímků zvířat: specifika fotek žánru sport / wildlife, požadavky na dobré snímky, probírání sekvencí (Lr), vylepšení zarámování (Lr), vylepšení nevhodného nasvícení (Lr), retušování pozadí a prostředí (Ps), redukce šumu (Lr + Neat Image), falešný panning (Ps), stylizace akčních snímků (Lr), praktické ukázky.
Lekce 13 - Úprava fotografií dětí
Lekce věnovaná specifikům úprav fotografií dětí: úvod do problematiky, požadavky na dobré snímky dětí, základní úpravy (Lr), oprava nasvícení (Lr), oprava neostrosti (Lr + Focus Magic), retušování slin, drobků, atp. (Ps), oprava strnulého výrazu (Ps), změna barvy oblečení (Lr), stylizace snímků dětí (Lr), využití efektových překryvných vrstev (Ps), praktické ukázky.
Lekce 14 - Úprava fotografií krajiny
Úpravy krajinářských snímků: úvod do problematiky, požadavky na dobré snímky krajin, ztmavování nebe (Lr), odstraňování oparu (Lr), retušování krajinářských záběrů (Lr+Ps), odstraňování odlesů optiky (Ps), skládání panoramat (Lr+Ps), realizace HDR metody (Lr+Ps), jednoduchý manuální focus stacking (Ps), průměrování expozic (Ps), stylizace krajinářských snímků (Lr+Ps), praktické ukázky.
Lekce 15 - Úprava nočních fotografií
Úpravy snímků pořízených v noci: úvod do problematiky, požadavky na dobré noční snímky, úpravy fotek nočních měst a ulic (Lr), úpravy fotek nasvícených památek (Lr), úpravy fotek ohňostrojů (Lr), úpravy fotek světelných stop (Lr), úpravy fotek blesků (Lr), odečet temného snímku (Ps), praktické ukázky.
Lekce 16 - Úprava produktových fotografií
Úpravy snímků produktů: úvod do problematiky, požadavky na dobré produktové fotky, precizní vyvážení bílé (Lr), jak docílit idealizované barevnosti (Lr), retušování produktových fotografií (Lr+Ps), vyřezávání objektů (Ps), odstranění zadní hrany podkladu (Ps), umělý stín a odraz (Ps), jak sjednotit vzhled série fotek (Lr), praktické ukázky.
Lekce 17 - Úprava makro fotografií
Úpravy makro snímků: úvod do problematiky, požadavky na dobré makro fotky, výběr fotek s největším potenciálem (Lr), základní úpravy (Lr), focus stacking (Lr + Helicon Focus + Helicon Remote), prolínání fotek s různou hloubkou ostrosti (Lr+Ps), stylizace makro fotografií (Lr+Ps), praktické ukázky.
Lekce 18 - Pokročilé funkce Adobe Lightroom
Pokročilé funkce a nastavení Lightroomu a témata, která se jinam nehodila: vkládání vodoznaku (Lr), pokročilé organizační funkce (Lr), barevné profily (Lr), tvorba vlastních barevných profilů (Lr+Camera RAW), tethering (Lr), ISO adaptivní presety (Lr), příprava fotek k tisku (Lr), optimalizace výkonu (Lr), synchronizace s cloudem a alternativní verze Lightroomu (Lr + jeho různé varianty).
Lekce 19 - Úpravy přesahující doménu fotografie
Lekce věnovaná úpravám, které již nelze považovat za "fotografické": fotografie vs. digitální umění, nefotografické úpravy, které jsme si již ukázali v dřívějších lekcích, výměna oblohy (Ps), proměna dne na noc (Ps), tvorba umělých částic (Ps), umělá mlha a déšť (Ps), umělé paprsky světla (Ps), akce a jejich využití (Ps), focal length blending (Ps), tvorba obsahových kompozitů (Ps).
Lekce 20 - Jak se v úpravách dlouhodobě zlepšovat
Závěrečná lekce věnovaná především tomu, jak se v úpravách i po skončení kurzu dále trénovat a zdokonalovat.

Pozor! Výčet probíraných témat není ani zdaleka úplný. Popisy slouží jen pro základní orientaci, o čem ta která lekce je.

Součástí každé lekce je také samostatná práce, tj. většinou úprava snímku určitého typu, kterou následně zasíláte do systému k ohodnocení. V rámci vzniklé diskuse je možné dořešit jakékoliv nejasnosti a zodpovědět případné doplňující dotazy.

← Zpět na stránku Kurzu úprav digitálních fotografií