← Zpět na stránku Kurzu úprav digitálních fotografií

Kurz úprav digitálních fotografií - seznam lekcí

Soupis názvů lekcí kurzu úprav se stručným popisem probíraných témat.

Lekce 1 - Úvod do digitálních úprav
Úvodní lekce věnovaná všemu, co je potřeba vědět a znát ještě předtím, než s úpravami reálně začneme.
Lekce 2 - Jak se učit rozpoznávat, co fotka potřebuje
Lekce zaměřená na pěstování schopnosti rozpoznat, "co tomu je", tak abychom úpravy prováděli cíleně a nikoliv metodou pokus / omyl.
Lekce 3 - Seznámení se s programem Adobe Lightroom Classic CC
Základní seznámení se s programem Lightroom Classic. Charakteristika programu, katalog, srovnání s Photoshopem, rozdíly mezi různými verzemi Lightroomu, instalace a první spuštění, základní orientace v programu, import snímků, základní úpravy, export snímků.
Lekce 4 - Organizace knihovny fotografií
Probírání, třídění a organizace fotografií v Adobe Lightroom Classic CC.
Lekce 5 - Celkové úpravy
Celkové a selektivní úpravy v Adobe Lightroom Classic CC.
Lekce 6 - Lokální úpravy
Lokální úpravy v Adobe Lightroom Classic CC vč. využití pokročilých postupů pro tvorbu masek.
Lekce 7 - Přenášení úprav a hromadné úpravy
Přenášení úprav mezi snímky a hromadné zpracovávání fotografií v Adobe Lightroom Classic CC.
Lekce 8 - Seznámení se s programem Adobe Photoshop CC
Úvod do Photoshopu. Základní orientace v programu, vrstvy, masky, výběry, Camera RAW, nejdůležitější nástroje pro fotografy.
Lekce 9 - Retušování
Odstraňování nežádoucích objektů ze snímků za pomoci programů Lightroom a Photoshop; od jednoduchých až po náročné retuše.
Lekce 10 - Stylizace
Úvod do stylizací v Lightroomu a Photoshopu.
Lekce 11 - Úprava portrétů
Úpravy snímků portrétního typu.
Lekce 12 - Úprava akčních a wildlife fotografií
Úpravy snímků sportu / akce a snímků zvířat.
Lekce 13 - Úprava fotografií dětí
Lekce věnovaná specifikům úprav fotografií dětí.
Lekce 14 - Úprava fotografií krajiny
Úpravy krajinářských snímků.
Lekce 15 - Úprava nočních fotografií
Úpravy snímků pořízených v noci.
Lekce 16 - Úprava produktových fotografií
Úpravy snímků produktů.
Lekce 17 - Úprava makro fotografií
Úpravy makro snímků.
Lekce 18 - Pokročilé funkce Adobe Lightroom
Pokročilé funkce a nastavení Lightroomu, Lightroom jako pracovní ekosystém a další témata, která se jinam nehodila.
Lekce 19 - Úpravy přesahující doménu fotografie
Lekce věnovaná úpravám, které již nelze považovat za "fotografické" (např. výměna oblohy, tvorba umělých paprsků, aj.).
Lekce 20 - Jak se v úpravách dlouhodobě zlepšovat
Závěrečná lekce věnovaná především tomu, jak se v úpravách i po skončení kurzu dále trénovat a zdokonalovat.

Pozor! Výčet probíraných témat není ani zdaleka úplný. Popisy slouží jen pro základní orientaci, o čem ta která lekce je.

Součástí každé lekce je také samostatná práce, tj. většinou úprava snímku určitého typu, kterou následně zasíláte do systému k ohodnocení. V rámci vzniklé diskuse je možné dořešit jakékoliv nejasnosti a zodpovědět případné doplňující dotazy.

← Zpět na stránku Kurzu úprav digitálních fotografií