Aktualizace základního kurzu

Kurz základů fotografování se v minulém týdnu dočkal významnější aktualizace. Změny se týkají zejm. témat, která souvisejí s nejnovějším vývojem na poli fototechniky a foto softwaru.

Kurzy pro Vás aktualizuji průběžně, tato aktualizace ale byla co do rozsahu větší, než je běžné, a proto si zde zaslouží alespoň krátkou zmínku.

Významnějších obsahových změn se dočkaly tyto lekce:

  • Lekce 2 - Anatomie digitálního fotoaparátu
  • Lekce 17 - Nakupujeme fototechniku
  • Lekce 18 - Fotografický software

U těchto lekcí má smysl jejich opětovné prostudování, neboť buďto přinášejí aktuálnější informace anebo byly obsahově rozšířeny.

Menší a spíše kosmetické či stylistické změny pak prodělaly tyto lekce:

  • Lekce 1 - Co dělá dobrou fotografii
  • Lekce 8 - Expoziční režimy fotoaparátu

Opětovné prostudování těchto lekcí není potřeba, neboť provedené změny nemají zásadní vliv na obsažené sdělení.

S dalšími aktualizacemi základního kurzu počítám na jaře, bude se jednat ale už spíše jen o změny kosmetické (zejm. lepší / názornější fotky), avšak nikoliv věcně zásadní.

Užitečný článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište mi email na info@onlinefotoskola.cz .

Začínáte s fotografováním? Hledáte ucelený kurz, který Vás rychle a názorně naučí to nejdůležitější, co je třeba pro tvorbu technicky, obsahově i esteticky zdařilých fotografií? Přesně tohle nabízí Kurz základů fotografování.

Kam dál?