Zvolte si studijní styl, který Vám nejlépe vyhovuje

Na stránce Můj účet nyní najdete novou sekci nazvanou Studijní preference. V rámci ní si můžete zvolit, jak přísně nebo naopak benevolentně mám hodnotit Vaše úlohy a též režim, v jakém je budu zpracovávat. Více v článku.

Kurzů na Online fotoškole se účastní velmi pestrá paleta účastníků. Potkávám se v nich s lidmi různých věkových kategorií a s lidmi působícími v širokém spektru rozličných oborů lidské činnosti. Různí se též důvody, proč lidé fotografii studují, a tím pádem tedy pochopitelně i míra jejich studijní motivace.

Ve snaze vyjít co nejlépe vstříc účastníkům s odlišnými potřebami nově zavádím možnost do určité míry si přizpůsobit náročnost a styl studia. Pro tento účel vznikla na stránce Můj účet nová sekce nazvaná Studijní preference. V rámci ní si můžete zvolit, jak si přejete, abych přistupoval k Vašim samostatným úlohám.

Náročnost úloh

Za pomoci položky "Náročnost úloh" si můžete určit, jak přísný či naopak benevolentní mám být při hodnocení Vašich samostatných prací. Dostupné možnosti jsou:

  • Na pohodu - snížené nároky na splnění úloh. Problémy si spíš vysvětlíme, než že by vedly k vrácení úlohy.
  • Standardní - střední náročnost, která odpovídá tomu, jak úlohy obvykle hodnotím.
  • Zvýšená - zvýšené nároky na splnění úloh, úloha bude častěji vrácena k přepracování.

Pomocí této volby si tedy můžete přizpůsobit, jak moc vážně budeme samostatné práce brát.

Režim hodnocení úloh

Položka "Režim hodnocení úloh" pak umožňuje zvolit si, jestli preferujete co nejrychlejší vyhodnocení Vašich úloh nebo jestli si v určitých situacích raději pár dní počkáte v zájmu toho, aby Vaše úlohy byly hodnocené za ideálních podmínek.

Tato volba se projeví jen v situacích, kdy budu mít nějakým způsobem ztíženou možnost věnovat se hodnocení úloh. Tedy např. když budu zrovna na nějaké fotoakci nebo když se úloh v krátkém čase sejde velké množství.

Účastníci, kteří si u tohoto parametru zvolí možnost "Co nejrychleji" obdrží hodnocení nejdříve, jak to bude možné, v některých případech to ale může znamenat, že hodnocení bude stručnější, neboť jej budu psát např. na notebooku nebo na mobilu. Ti, kdo si zvolí druhou nabízenou možnost, dávají najevo, že nikam nespěchají a na hodnocení si klidně pár dní počkají. Úlohy těchto účastníků tedy budu např. v případě náročnějších fotoakcí hodnotit až po návratu.

Stojí za zmínku, že za "běžného" provozu, tedy cca v 90% všech případů, tato volba nebude mít žádný vliv. Projeví se jen během organizačně náročnějších fotoakcí (hlavně zahraničních), dovolených, nemoci, atp.

Preference studia bude možné v průběhu času libovolně měnit. Tzn. kdykoliv si můžete zvolit jiná nastavení.

Věřím, že tyto nové možnosti nastavení preferencí mi pomohou poskytovat výuku ještě lépe šitou na míru jednotlivým účastníkům kurzů a jejich specifickým potřebám.

(Ilustrační foto: Zasněžená Letná, Praha, prosinec 2023.)

Užitečný článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište mi email na info@onlinefotoskola.cz .

Začínáte s fotografováním? Hledáte ucelený kurz, který Vás rychle a názorně naučí to nejdůležitější, co je třeba pro tvorbu technicky, obsahově i esteticky zdařilých fotografií? Přesně tohle nabízí Kurz základů fotografování.

Kam dál?