Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Šum

Nežádoucí složka záznamu resp. reprodukce, často nahodilá, způsobená obvykle fyzikální podstatou jevů, omezenou přesností záznamového resp. reprodukčního zařízení, elektromagnetickou interferencí nebo parazitními jevy.

V digitální fotografii se šum projevuje jako odchylky jasu a barvy jednotlivých pixelů od dokonale "čistého" obrazu. Větší snímače mají obecně lepší odstup signálu a šumu a poskytují proto technicky kvalitnější obraz.

Existuje více druhů šumu. Jednotlivé typy se liší mechanizmem vzniku, dopadem na výsledné snímky a způsoby, jak danému typu šumu předcházet i jak již vzniklý šum potlačovat.

Související pojmy

signál, odstup signálu a šumu, snímač