Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Signál

V technických oborech obecně jakákoliv časově nebo prostorově závislá veličina, která je schopná nést informaci, tj. např. zvuk, obraz, apod. V diskusi o šumu se signálem míní žádoucí složka záznamu nebo reprodukce.

Ve fotografii je signálem obraz scény promítaní objektivem na snímač nebo film. Poměr intenzity signálu a šumu (tj. nežádoucí složky záznamu) se označuje jako odstup signálu a šumu a představuje míru technické kvality záznamu.

Související pojmy

šum, snímač, fotografický film, odstup signálu a šumu